Stem rødt for et grønt rebild

Kandidater til kommunalvalget 2017

ANETTE BRuUN 

“Jeg stiller min kreativitet og vedholdenhed til rådighed for at udvikle Rebild Kommune til et endnu skønnere sted at leve – også for fremtidige generationer.”

LÆS MERE OM ANETTE

sTEEN MADSEN

“Et velfærdssamfund og en kommune skal efter min opfattelse vurderes ud fra evnen til at tage sig af de borgere, unge som ældre, der har behov for en ekstra håndsrækning.”

LÆS MERE OM STEEN

christian ydesen

“Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg gerne vil gøre en forskel lokalt.Som far til fire børn ligger det mig meget på sinde, at være med til at skabe en bedre verden for fremtidige generationer.”

LÆS MERE OM CHRISTIAN

Kommunalvalg 2017

Når du stemmer på SF, hjælper du med at få politikere i byrådet, som vil arbejde for gode rammer for børn og unge, for en målrettet indsats for socialt udsatte, og for en kommune, som både kultur-, og naturmæssigt bliver skønnere at leve i. Find vores mærkesager her:

DAGINSTITUTIONER OG SUNDHEDSPLEJE

SF finder det helt afgørende, at Rebild Kommune tilbyder gode forhold i alle kommunens daginstitutions- og dagplejetilbud, så der er tid og rum til, at det enkelte barn kan udvikle sig i trygge og gode rammer.

Læs mere

FOLKESKOLEN

SF arbejder for, at folkeskolen fortsat forbliver en skole for alle, uanset postnummer, familiebaggrund og kompetencer.

Læs mere

UNGE

For SF er det helt afgørende, at vores unge medborgere har mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor de føler sig socialt accepteret – hvad end det er i familien, lokal-kvarteret, sportsforeningerne eller i skolen.

Læs mere

NATUR, KLIMA OG MILJØ

Rebild Kommune er en landkommune med såvel mange dyrkede arealer som stor naturrigdom. Kilderne, vandløbene, ådalene, søerne, moserne, skovene og det åbne land rummer fantastiske naturværdier. Desværre har beskyttelse, udvikling og pleje af naturarealerne ikke altid været prioriteret tilstrækkeligt.

Læs mere

ÆLDRE

At blive ældre i Rebild Kommune skal være en naturlig begivenhed. Som borger der er blevet ældre, skal man fortsat kunne leve det liv, man ønsker og gøre de ting, der betyder noget for en, også selvom man har brug for hjælp.

Læs mere

SUNDHED, SOCIALPOLITIK OG INTEGRATION 

SF anser det for vigtigt, at den enkelte borger og familie er ansvarlig for at tage vare på egen sundhed, men det er vores opfattelse, at kommunen skal bidrage aktivt til dette i alle de fællesskaber, som en borger i Rebild Kommune indgår i.

Læs mere

KULTUR, FRITID OG IDRÆT

SF ønsker, at kultur- og fritidspolitik skal tage sit udgangspunkt dér, hvor borgerne lever og bor. Det er derfor vigtig at støtte de mange initiativer, der fødes i lokalområderne. Med andre ord skal  Rebild Kommunes kulturelle udvikling fortsat ske i et tæt samspil med de lokale ildsjæle og foreninger.

Læs mere

PLANLÆGNING, ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

SF vil arbejde for en øget demokratisk deltagelse i kommunens planlægning. Kommunens forvaltning skal gøre en aktiv indsats for at øge borgernes interesse og deltagelse i planlægningsproces-serne.

Læs mere

Bliv medlem, og gør en forskel