Vores politik

DET VIL VI

DAGINSTITUTIONER OG SUNDHEDSPLEJE

SF finder det helt afgørende, at Rebild Kommune tilbyder gode forhold i alle kommunens daginstitutions- og dagplejetilbud, så der er tid og rum til, at det enkelte barn kan udvikle sig i trygge og gode rammer.

Læs mere

FOLKESKOLEN

SF arbejder for, at folkeskolen fortsat forbliver en skole for alle, uanset postnummer, familiebaggrund og kompetencer.

Læs mere

 

UNGE

For SF er det helt afgørende, at vores unge medborgere har mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor de føler sig socialt accepteret – hvad end det er i familien, lokal-kvarteret, sportsforeningerne eller i skolen.

Læs mere

 

NATUR, KLIMA OG MILJØ

Rebild Kommune er en landkommune med såvel mange dyrkede arealer som stor naturrigdom. Kilderne, vandløbene, ådalene, søerne, moserne, skovene og det åbne land rummer fantastiske naturværdier. Desværre har beskyttelse, udvikling og pleje af naturarealerne ikke altid været prioriteret tilstrækkeligt.

Læs mere

 

ÆLDRE

At blive ældre i Rebild Kommune skal være en naturlig begivenhed. Som borger der er blevet ældre, skal man fortsat kunne leve det liv, man ønsker og gøre de ting, der betyder noget for en, også selvom man har brug for hjælp.

Læs mere

 

SUNDHED, SOCIALPOLITIK OG INTEGRATION

SF anser det for vigtigt, at den enkelte borger og familie er ansvarlig for at tage vare på egen sundhed, men det er vores opfattelse, at kommunen skal bidrage aktivt til dette i alle de fællesskaber, som en borger i Rebild Kommune indgår i.

Læs mere

 

KULTUR, FRITID OG IDRÆT

SF ønsker, at kultur- og fritidspolitik skal tage sit udgangspunkt dér, hvor borgerne lever og bor. Det er derfor vigtig at støtte de mange initiativer, der fødes i lokalområderne. Med andre ord skal  Rebild Kommunes kulturelle udvikling fortsat ske i et tæt samspil med de lokale ildsjæle og foreninger.

Læs mere

 

PLANLÆGNING, ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

SF vil arbejde for en øget demokratisk deltagelse i kommunens planlægning. Kommunens forvaltning skal gøre en aktiv indsats for at øge borgernes interesse og deltagelse i planlægningsproces-serne.

Læs mere