Daginstitutioner og sundhedspleje

Det mener SF

Danske børn tilbringer mange timer i daginstitution og dagpleje. Det er derfor helt afgørende, at Rebild Kommune tilbyder gode forhold i alle kommunens daginstitutions- og dagplejetilbud, så der er tid og rum til, at det enkelte barn kan udvikle sig i trygge og gode rammer.

Det er samtidig vigtigt, at børn får lov at være børn uden at skulle testes og kompetencemåles i ét væk. SF går ind for skabelsen af pædagogiske rum, hvor der er plads til at børns udvikling ikke nødvendigvis følger en standardskabelon. En af forudsætningerne for, at Rebild Kommune forbliver en attraktiv bosætningskommune er, at der er en bred vifte af pasningstilbud med en høj faglig kvalitet.

Det er vigtigt, at daginstitutionerne og dagplejetilbuddene findes i børnenes nærmiljø, så der bliver sammenhæng i børnenes og familiernes liv - og senere skabes en god overgang til den lokale skole og SFO. Det er samtidig vigtigt, at der er engagerede og veluddannede voksne i dagpleje, vuggestue og børnehave og gode normeringer, så ingen børn overlades til sig selv. I SF mener vi, at der højst må være tre børn i vuggestuealderen per voksen og seks børn i børnehavealderen per voksen.

Der skal endvidere være plads til både små og større institutioner, så der fastholdes en pædago-gisk mangfoldighed og tilbud, som passer til forskellige familier og deres behov. Sundhedsplejen skal have ressourcer og uddannet personale til at hjælpe de børn og familier, som har behov. I den forbindelse er det vigtigt, at sundhedsplejen kan udvides til de familier, der har helt særlige behov, og at denne er med til at sikre at især udsatte familiers børn kommer i vuggestue og børnehave.